Laboratorul de verificări metrologice al SRL AQUATEH gestionează un sistem de evidență cu privire la rezultatele tuturor verificărilor efectuate.

Datele cu privire la buletinele de verificare emise de laborator se introduc zilnic în Sistemul Informațional de Evidență a Mijloacelor de Măsurare Legale în Republica Moldova

Pentru a afla informații cu privire la mijlocul dvs., accesați baza de date pe linkul https://siemm.inm.md/, unde trebuie să introduceți numărul de fabricație a mijlocului de măsurare (ex. 669808718) sau seria buletinului de verificare metrologică (ex. Q477805)