Compania

Laboratorul de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH își desfășoară activitatea conform cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17020:2013. Acreditat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC, deținând în acest sens Certificat de acreditare nr. LVM – 001 din 07.03.2013 (acreditarea inițială) și 07.03.2023 (acreditarea curentă).

De asemenea, competența tehnică și profesională al laboratorului este recunoscută de către Ministerul Economiei, prin Certificatul de desemnare nr. P-0045/2023.

Activitatea de bază al laboratorului o constituie efectuarea verificărilor metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, utilizate în domeniile de interes public.

Mijloacele de măsurare, supuse verificărilor metrologice în cadrul laboratorului sunt:

Denumirea mijlocului de măsurare supus verificării Intervalul de măsurare Clasa
DEBIT AL LICHIDELOR
Contoare de apă rece și caldă

(0,006 – 450) m³ / h

DN 15 – DN 250

 

 

Clasa A, B, C

 

TERMOMETRIE
Contoare de energie termică combinate și complete:
·    Calculatoare de energie termică
·    Traductoare de debit
·    Perechi de termorezistențe

 (0,006 – 250) m³ / h

DN 15 – DN 150

 

Clasa 2

Clasa 3

Laboratorul de verificări metrologice este reevaluat periodic de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC și activitatea sa este monitorizată zilnic în cadrul unui sistem de management riguros și competitiv. Laboratorul este dotat cu instalații moderne și echipament necesar efectuării verificărilor metrologice, ce sunt etalonate de laboratoarele Institutului Național de Metrologie.

Laboratorul tinde să obţină un echilibru între aşteptările clientului (calitatea serviciilor), necesităţile colaboratorilor (calitatea organizaţiei) şi exigenţele societăţii civile locale, naţionale.

SRL „AQUATEH” este orientat după Principiul lui Deming (Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează), către schimbarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, produselor, serviciilor.

Conştienţi fiind de responsabilitatea noastră în domeniul metrologiei legale, ne angajăm să respectăm în întregime legislaţia şi reglementările din domeniu, asigurând transparenţa acestor informaţii pentru cei interesaţi. Implementarea politicilor și procedurilor, precum şi familiarizarea cu documentaţia referitoare la sistemul de management este o cerinţă pentru personalul laboratorului.