Declaratie de politica

 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ

Conducerea organizaţiei „AQUATEH” SRL
îşi propune ca strategie ocuparea unui segment pe piaţa internă,
ca important furnizor de servicii în vederea verificării metrologice
a mijloacelor de măsurare legale

Laboratorul de verificări metrologice reprezintă pentru „AQUATEH” SRL   veriga esenţială în punerea pe piaţă a serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Sistemul de management aplicat în laboratorul de verificări metrologice este în conformitate cu prevederile SM SR EN ISI/CEI 17020:2013.

Aplicarea standardului SM SR EN ISI/CEI 17020:2013 în firma noastră are ca obiectiv recunoaşterea competenței pe plan național precum și demonstrarea nivelului tehnic înalt al laboratorului.

Aplicăm prevederile legislației în vigoare, ale standardelor naţionale, precum şi cerinţele reglementărilor de metrologie legală pentru tipurile de mijloace de măsurare legale.

Oferim clienţilor actuali şi potenţiali încrederea,  că cerinţele şi aşteptările lor vor fi înţelese corect şi satisfăcute la timp, cantitativ şi calitativ, precum şi certitudinea respectării prevederilor reglementărilor de metrologie legală.

Politica organizaţiei noastre este de a stabili şi transpune în fapt obiectivele strategice şi operaţionale, cu toată răspunderea şi competenţa, avînd orientarea clară înspre nevoile clientului şi ale colaboratorilor, punînd accentul pe îmbunătăţirea continuă.

Urmărim:

  •  rapiditate şi concreteţe în faza decizională
  •  extinderea orizontului cunoştinţelor pentru soluţiile cele mai bune
  •  responsabilitate în execuţie 
  •  rezolvarea tuturor problemelor prin îmbunătăţirea continuă a activităţii în toate domeniile şi la toate nivelurile

Dorim să obţinem un echilibru între aşteptările clientului (calitatea serviciilor), necesităţile colaboratorilor (calitatea organizaţiei) şi exigenţele societăţii civile. 

„AQUATEH” SRL este orientat după Principiul lui Deming (Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează), către schimbarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, produselor, serviciilor.

Conştienţi fiind de responsabilitatea noastră în domeniul metrologiei legale, ne angajăm să respectăm în întregime legislaţia şi reglementările din domeniu, asigurînd transparenţa acestor informaţii pentru cei interesaţi. Implementarea politicilor și procedurilor, precum şi familiarizarea cu documentaţia referitoare la sistemul de management este o cerinţă pentru personalul laboratorului.