Hotărîri ale Guvernului

Hotărîri ale  Guvernului

  1. Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module)
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
  3. Hotărîrea Guvernului nr. 1465 din 08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 12.2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia
  5. Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 13.08.2012 privind aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor