Legislația

 • Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei;
 • Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității;
 • SM EN ISO CEI 17020:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;
 • Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;
 • RGML 12:2018 “Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;
 • RGML 19:2014 “Sistemul național de metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova”;
 • RGML 09:2018 “Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecționarea etaloanelor naționale ale unităților de măsură din Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură”;
 • NML 3-08:2017 Contoare de apă. Procedură de verificare metrologică;
 • NML 6-05:2017 Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică.

 

Linkuri utile

 1.  Ministerul Economiei  http://me.gov.md
 2.  Institutul Național de Metrologie http://inm.md
 3.  Institutul de Standardizare din Moldova http://standard.md
 4.  Centrul Național de Acreditare din RM http://acreditare.md