Managementul calității

Sistemul de management al calității este acea parte a sistemului de management al companiei, orientată către obținerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calității, pentru satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților interesate.

Sistemul de management al calității implementat și menținut în cadrul laboratorului de verificări metrologice se bazează pe ciclul lui Edwards Deming, PDCA, ceea ce înseamnă: Planifică – Efectuează – Verifică – Acționează.

CALITATEA  în activitatea laboratorului de verificări metrologice este realizată în toate fazele procesului de prestare a serviciului de verificări metrologice al mijloacelor de măsurare.

Laboratorul de verificări metrologice (LVM) oferă clienților săi, dar şi celor potenţiali, încrederea că cerinţele şi aşteptările lor vor fi înţelese corect şi satisfăcute la timp, cantitativ şi calitativ, precum şi certitudinea respectării prevederilor reglementărilor de metrologie legală.

Politica ”Aquateh” SRL este de a stabili şi transpune în fapt obiectivele strategice şi operaţionale, cu toată răspunderea şi competenţa, având orientarea clară înspre nevoile clientului şi ale colaboratorilor, punând accentul pe îmbunătățirea continuă.

LVM urmărește:

  • rapiditate şi exactitatea în faza decizională;
  • extinderea orizontului cunoştinţelor pentru soluţiile cele mai bune;
  • urmărirea responsabilităţii în execuţie sau punerea în aplicare;
  • rezolvarea tuturor obstacolelor prin îmbunătăţirea continuă a activităţii în toate domeniile şi la toate nivelurile.

LVM tinde să obţină un echilibru între aşteptările clientului (calitatea serviciilor), necesităţile colaboratorilor (calitatea organizaţiei) şi exigenţele societăţii civile locale, naţionale.