Norme de Metrologie Legală

Norme de Metrologie Legală

  1. NM 6-02 :2006 Contoare de energie termică. Partea 1 : Cerinţe generale
  2. NM 6-03 :2006 Contoare de energie termică. Partea 2: Încercări pentru aprobare de model şi operaţii de verificare metrologică
  3. NML 6-02:2013 Verificarea metrologică a termostatelor
  4. NML 6-01:2013 Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare
  5. NML 2-12:2013 Verificarea metrologică a centrifugilor
  6. NML 6-03:2015 Procedura de verificare metrologică a sterilizatoarelor