Regulamente Generale de Metrologie Legală

Regulamente Generale de Metrologie Legală

  1. RGML 01-2012 Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie
  2. RGML 12:2013 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare
  3. RGML 24:2012 Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi
  4. RGML 26:2012 Marcaje de verificare metrologică
  5. RGML 09:2015 Etaloanele unităţilor de măsură. Modul de elaborare, aprobare, înregistrare, conservare şi utilizare
  6. RGML 02:2012 Acordarea avizului tehnic de înregistrare