Laboratorul de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH oferă servicii de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare pentru contoare apă rece și caldă cu DN 15 – DN 250 și contoare de energie termică cu DN 15 – DN 150 (perechi de termorezistențe, traductoare de debit, calculator), legalizate pe teritoriul Republicii Moldova și permise pentru import, comercializare, precum și exploatare.

Pentru efectuarea verificărilor metrologice compania AQUATEH SRL deține echipament propriu performant – etaloane de lucru, fabricate de companii cu renume și care posedă certificate de etalonare eliberate de către Institutul Național de Metrologie.

Laboratorul de verificări metrologice îndeplinește cerințele de management și tehnice ale standardului SM EN ISO CEI 17020:2013 și ale documentelor normative din domeniul metrologiei legale privind cerințele obligatorii de funcționare ale laboratoarelor desemnate. Personalul laboratorului are calificările respective atît naționale căt și internaționale.

În scopul demonstrării capabilităților de măsurare laboratorul participă la comparări interlaboratoare la nivel de omologi cu laboratoare din România și Italia, precum și la comparările naționale organizate de către Institutul Național de Metrologie. Efectuarea lucrărilor de verificare metrologică, este o activitate care necesită o organizare foarte strictă. De aceea, specialiștii din Laborator au pus la punct un grafic de executare a lucrărilor care este respectat până la cele mai mici detalii.

 

CONDIȚII PENTRU VERIFICARE METROLOGICĂ

SRL AQUATEH oferă servicii de verificare metrologică (inițială, periodică, după reparație) pentru persoanele juridice – utilizatori, producători, importatori, reparatori de mijloace de măsurare, în conformitate cu domeniul de acreditare şi desemnare.

Serviciile sunt oferite în bază de contract – Contract de prestări servicii sau contracte pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor, aprobate de Trezoreria de Stat.

Serviciile de verificare metrologică se efectuează conform tarifelor aprobate în acest sens de către directorul AQUATEH.

Cu clienții care prezintă la verificare volume mari de mijloace de măsurare contractul se negociază separat, acordându-le prețuri speciale, reieșind din situația de pe piață şi volumele prezentate pentru verificare metrologică.

Termenul de executare a lucrărilor este strict reglementat. Lucrările se efectuează doar la sediul companiei.

ETAPELE VERIFICĂRII METROLOGICE

Laboratorul efectuează verificările metrologice în conformitate cu documentele normative:

  • Norma de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”;
  • Norma de metrologie legală NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”.

Verificarea metrologică constă în compararea datelor indicate de către mijlocul de măsurare cu indicațiile etalonului.

Verificarea metrologică are rolul de a determina abaterile de măsurare ale mijlocului de măsurare de la limitele admise de documentul normativ.

Verificarea metrologică se execută după expirarea buletinului de verificare metrologică sau dacă se constată funcționare greșită ale acestuia.

Verificarea metrologica a mijlocului de măsurare este o obligație stabilită prin lege a fiecărui proprietar.

Vom prezenta mai jos câteva repere ale activității de verificare

  1.  În urma prezentării mijloacelor de măsurare,  se examinează aspectul exterior și integritatea mijlocului de măsurare;
  2.  Dacă aspectul exterior al mijlocul corespunde cerințelor documentului normativ se efectuează măsurările pe instalațiile etalonate;
  3. Se întocmesc rezultatele verificărilor metrologice, urmând să acordăm calificativul ADMIS sau RESPINS;
  4.  În cazul în care mijlocul de măsurare nu indică corect (nu se încadrează în limitele erorilor tolerate stipulate în NML), acestuia i se eliberează buletin de inutilizabilitate. Astfel, contorul va trebui supus reparării de către companiile autorizate sau înlocuit cu unul nou.
  5.  Mijlocul de măsurare care satisface cerințele normei de metrologie legală, i se eliberează buletin de verificare metrologică și acesta se va admite utilizării.

Timpul de lucru necesar verificării metrologice

Verificarea metrologică se execută în termen de la o zi pînă la cinci zile lucrătoare. Termenul este prezentat în contractul de prestări servicii în funcție de complexitatea lucrării.

Asigurăm calitatea execuției și prețuri accesibile. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați.